Butterfly-Aid - Ilustrační foto

Naděje má křídla

O nás

Poslání obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid je:

Pořádání kulturních, reklamních a charitativních akcí a aukcí. Pořádání vzdělávácích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost. Zajišťování publicity a public relations realizovaných akcí.
Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. a 3. Živnostenského zákona.

Zakladatelem Butterfly-Aid o.p.s. je Agentura Butterfly s.r.o., která si plně uvědomovala svoji společenskou odpovědnost. Práce nad rámec komerčního subjektu, především pořádání charitativních aukcí a benefičních koncertů, vyvolala potřebu, založit Butterfly-Aid o.p.s.. Bylo také víc než jasno, v této ekonomicky složité době,  že společenská odpovědnost pro nás znamená udržení si ekonomického úspěchu a získávání konkurenční výhody tím, že budeme budovat svou dobrou pověst, získávat důvěru lidí, zákazníků a těch, kteří žijí
v komunitě, kde působíme. Společenskou odpovědnost jsme nebrali jako něco navíc, ale jako proces, který plně respektuje koloběh obchodního života v souladu s hodnotami celé společnosti.
Stejně jako vůči svým zákazníkům a zaměstnancům, měla agentura ambice  být firmou odpovědnou i vůči komunitě kde působí. Vzhledem k tomu, že agentura patří mezi malé firmy, byla a je aktivní interakce s okolní komunitou důležitá pro naše fungování. Podporu komunity realizujeme prostřednictvím podpory veřejně prospěšných aktivit ve městě a blízkém okolí. Nechtěli jsme čekat na žádost o podporu, ale sami jsme převzali iniciativu, indikujeme problémy, oslovujeme potencionální partnery a připravujeme projekty.

Vize

Vizí Butterfly-Aid o.p.s. je obohacování komunity hodnotnými kulturními zážitky spojenými s dobrými skutky.

Hodnoty

Butterfly-Aid o.p.s. ctí níže uvedené hodnoty:

Transpartentnost

Butterfly-Aid o.p.s.ve výroční zprávě a na internetu zveřejňuje výsledky své činnosti, výkaz zisků a ztrát, výsledovku i původ finančních zdrojů. Veřejnost zná naši organizační strukturu včetně lidí, kteří v ní pracují.

Důvěryhodnost

Butterfly-Aid o.p.s.informuje veřejnost o své historii na internetových stránkách. O pořádaných projektech je veřejnost informována aktuálně ve spolupracujícíh médiích. Spolehlivě plníme své závazky vůči dodavetelům, dárcům a klientům, cíleně posilujeme naše dobré jméno.

Odbornost

Butterfly-Aid o.p.s. nabízí kvalitní produkty reagující na potřeby trhu. Sleduje trendy v oboru a reaguje na ně a také je sama vytváří.

Struktura organizace:

Butterfly-Aid o.p.s. (Motto: Naděje má křídla)
Zakladatel:
Agentura Butterfly s.r.o.
Obecně prospěšná společnost  Butterfly-Aid o.p.s.  byla zapsána do rejsříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 226, dne 26. října 2010.

Správní rada:

Předsedkyně správní rady: Lenka Černá
Členové správní rady: Ing. Dušan Vít,  Kateřina Potůčková
Dozorčí rada: Dana Juštová, Oldřich Tamáš, JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Adresa sídla společnosti:

Velké náměstí 130/24
Hradec Králové
IČ: 28776402