Butterfly-Aid - Ilustrační foto

Naděje má křídla

Kontakty

Butterfly-Aid o.p.s
Velké náměstí 130 /24
500 03  Hradec Králové 

Facebook: Butterfly-Aid

Lenka Černá
předsedkyně správní rady, fundraiser, manažerka projektu ART FOR CHARITY
Mobil: +420 728 355 110 
e-mail: lenka@butterfly-aid.cz

Markéta Slánská
ředitelka, manažerka projektu ORLICE FAMILY CUP
Mobil: +420 702 000 966
e-mail: marketa@butterfly-aid.cz

IČ: 288 07 383

Bankovní účet č.43-8004200217/0100 vedený u KB HK

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností , vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu O, vložka číslo 226.

daňová a účetní kancelář:
Malé náměstí 128, 50003  Hradec Králové
tel.: 495 512 999